Azure Data Factory ทำ ETL เชื่อม API to Database

Azure Data Factory ทำ ETL เชื่อม API to Database

การจัดการข้อมูลในสมัยนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในองค์กรขนาดใหญ่และเล็ก โดยเฉพาะเมื่อมีความต้องการในการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์จึงเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่ง Azure Data Factory (ADF) บริการบนคลาวด์จาก Microsoft ช่วยให้คุณทำ ETL (Extract, Transform, Load) ดึงข้อมูลจาก API ไปยัง Database ได้อย่างง่ายดาย
Azure-Data-Factory-Create-cover

วิธีสร้าง Azure Data Factory (พื้นฐาน) บน Microsoft Azure

เมื่อพูดถึงการจัดการข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งต่างๆ ได้โดยง่ายและยืดหยุ่น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Azure Data Factory เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเฉพาะในกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load)