Azure Blob Storage ตั้งเวลา Enable:Disable SFTP

Azure Blob Storage ตั้งเวลา Enable/Disable SFTP แบบ Automation

Azure Blob Storage ผ่าน SFTP เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อกับ FTP Server ทั่วไป ซึ่งบทความจะไม่ได้มาพูดถึงเพียงแค่สร้างเจ้า Blob Storage หรือ SFTP เพียงอย่างเดียว แต่จะมาชี้จุดสำคัญของการ เปิด/ปิด บริการนี้ ให้ผู้อ่านที่หลงเข้ามาได้รู้มากกว่าเพียงแค่ Enable/Disable SFTP บน Azure Blob Storage
Azure Data Factory ทำ ETL เชื่อม API to Database

Azure Data Factory ทำ ETL เชื่อม API to Database

การจัดการข้อมูลในสมัยนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในองค์กรขนาดใหญ่และเล็ก โดยเฉพาะเมื่อมีความต้องการในการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์จึงเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่ง Azure Data Factory (ADF) บริการบนคลาวด์จาก Microsoft ช่วยให้คุณทำ ETL (Extract, Transform, Load) ดึงข้อมูลจาก API ไปยัง Database ได้อย่างง่ายดาย
Azure-Data-Factory-Create-cover

วิธีสร้าง Azure Data Factory (พื้นฐาน) บน Microsoft Azure

เมื่อพูดถึงการจัดการข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งต่างๆ ได้โดยง่ายและยืดหยุ่น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Azure Data Factory เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเฉพาะในกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load)
Azure-SQL-Server-Cover

วิธีสร้าง SQL Database (พื้นฐาน) บน Microsoft Azure

ในยุคที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญ การเก็บข้อมูลการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย SQL Database เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ที่ได้รับความนิยมสูง สามารถจัดเก็บข้อมูล, ค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทความนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้าง SQL Database บน Microsoft Azure สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน