How to display Power Point Presentation Mode on Power Apps

วิธีแสดง Mode Presentation ของ Power Point บน Power Apps

บทความนี้เกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญที่ User ดันอยากได้โปรแกรมที่จะเอามาทำเป็นเหมือน Training Program หรือเอาไว้สำหรับแสดง Presentation ให้กับคนที่เข้ามาใช้โปรแกรม แต่ไม่อยากให้ผู้ใช้งานเข้าไปยุ่งกับไฟล์ Presentation หรือไฟล์ Power Point นั้นเอง ซึ่งโจทย์ที่ได้มานี้ ไม่ได้ต้องการเพียงแค่นั้น ต้องสามารถเปิดพวก Yuotube ได้ด้วย แต่ก็ไม่ใช้ประเด็นอะไรสำคัญ ซึ่งไอเจ้าปัญหาที่ทำให้มันยากในมุมของผม นั้นคือ การเปิดไฟล์ Power Point ใน Mode Present บน Power Apps มากกว่า
Export Power Apps data to Excel (CSV)

Export Power Apps data to Excel (CSV) แบบอ่านภาษาไทยได้

หนึ่งในปัญหาหลักของผู้ใช้ ในบางครั้งที่ต้องการ Export ข้อมูลจาก Power Apps ออกมาในรูปแบบ Excel เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ หรือแชร์ข้อมูลกับผู้อื่น แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า เมื่อข้อมูลดันเป็นภาษาไทย พอทำการ Export ออกมาในรูปแบบ Excel (CSV) จะได้ภาษาต่างดาว โดยบทความนี้จะมาไล่เรียงตั้งแต่การสร้างปุ่ม Export ข้อมูลจาก Power Apps ออกมาในรูปแบบ Excel (CSV) แบบอ่านภาษาไทยได้ปกติ