วิธีสร้าง SQL Database (พื้นฐาน) บน Microsoft Azure

Azure-SQL-Server-Cover

ในยุคที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ การเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และแหล่งที่มาที่หลากหลาย การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย SQL Database เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ที่ได้รับความนิยมสูง และมีมาอย่างยาวนาน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บข้อมูล, ค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทความนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้าง SQL Database บน Microsoft Azure สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน

Create SQL Server

ในบทความนี้เราจะทำการสร้าง SQL Server แบบพื้นฐาน และใช้รูปแบบ Authentication method เป็นแบบ User SQL authentication โดยจะ Set ค่า ในแท็ป Basics ดังนี้

 • Resource group: เลือก Resource ที่เราจะให้ server นี้เข้าไปอยู่
 • Server name: ตั้งชื่อ SQL Server
 • Location: ณ ที่นี่ผู้เขียนเลือกเป็น Southeast Asia
 • Authentication method: เราจะ Auth ด้วยรูปแบบ User SQL authentication
  • ทำการตั้ง Username Password

ในส่วนของแท็ปอื่นๆ

 • Networking: Firewall rules เลือก No
 • Security: เลือกค่า Default
 • Additional settings: ในส่วนของ Enable Microsoft Defender for SQL ให้เลือก Not now
 • Tags: ณ ที่นี่ผู้เขียนจะใส่เป็น projects: data warehouse
Azure-SQL-Server-02

Create SQL Database

ในการสร้าง SQL Database สามารถสร้างได้จาก Service Azure โดยตรง (Azure SQL Database) แล้วตอนตั้งค่า จะมีให้เลือก SQL Server อีกที หรือจะเข้ามาใน Azure SQL Server แล้วคลิ๊กปุ่ม +Create Database ที่หน้า Portal ก็ได้

เมื่อเข้ามาในส่วนของการตั้งค่า SQL Database จะพบกับแท็ปต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับการสร้าง Azure SQL Server

Basics

สำหรับแท็ปนี้จะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานจำพวกชื่อฐานข้อมูล รหัส เป็นต้น

 • Resource group: เลือกกลุ่มที่อยู่ของ Service นี้
 • Database name: ตั้งชื่อให้กับฐานข้อมูล
 • Server: การมีฐานข้อมูล (Database) ก็จำเป็นต้องมี Server หรือก็คือที่จัดเก็บเหล่าฐานข้อมูลนั้นเอง
 • Want to use SQL elastic pool?: เราสามารถลดต้นทุนได้ โดยมันจะ shared resources หรือ instance กับคนอื่น ซึ่งจะโหลดช้าเร็วก็อยู่ที่เราแชร์กับคนอื่น ในส่วนนี้เราเลือก No เพราะเรายังไม่ต้องการใช้ Feature SQL elastic pool
 • Workload environment: ในบทความนี้เราเป็นการทดสอบ ก็ลือกเป็น Development ซึ่งผู้อ่านที่หลงเข้ามาถ้าจะใช้ฐานข้อมูลที่มี workload ที่เยอะ ก็ควรเลือกเป็น Production
 • Backup storage redundancy: เป็นการเลือกว่าจะให้ Backup ไว้ที่ใด ซึ่งในบทความนี้เราขอเลือกเป็น Zone-redundant backup storage ส่วนแต่ละอย่างแตกต่างกัน ดังนี้
  • Locally-redundant backup storage คือการ backup ใน location เดิม
  • Zone-redundant backup storage คือการ backup ในภูมิภาคเดียวกัน
  • Geo-redundant backup storage คือการ backup ต่างภูมิภาคเลย

Firewall rules

ในส่วนนี้เป็นการตั้งค่า Firewall ซึ่งถ้าเรามี Firewall server ก็สามารถใส่ IP Address ในส่วนของการ Add private endpoint ได้เลย ส่วนบทความนี้ขอผ่าน โดยไม่ต้องแก้ไขอะไร

Security

เป็นการตั้งค่า Security ต่างๆ เช่น Microsoft Defender for SQL หรือแม้กระทั่งการเปิดใช้งานการเข้ารหัส data encryption key แต่เช่นเดียวกันครับ Firewall rules ในบทความนี้เรายังไม่ทำอะไรกับจุดนี้

Additional setting

ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากค่าพื้นฐาน

 • Data source: เริ่มต้นด้วยฐานข้อมูลเปล่า หรือจะเอาไฟล์ Backup ที่มีอยู่มาใส่ หรือเลือกข้อมูลตัวอย่างที่ทาง Azure นำเสนอมาให้ ตรงจุดนี้ให้เราเลือก None นั้นคือเราต้องการฐานข้อมูลเปล่าๆ
 • Database collation: ผู้เขียนแนะนำให้ใช้ SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS ปกตินี้แหละ หลายคนอาจจะชอบ THAI_CI_AS จะตั้งค่าแบบไหนก็ไม่ผิดแต่อย่างใด

Tags

เหมือนเดิมในทุกๆ Service ในส่วนของ Tags เราสามารถใส่ค่าหรือจัดกลุ่มเพื่อสามารถนำไปดูรายจ่ายหรือยอดการใช้งานได้ ในส่วนนี้ผู้เขียนจะเอาไว้สำหรับจัดกลุ่ม project หรือกลุ่มของ architecture ไปในตัวด้วย เช่น

 • Name: project
 • Value: data warehouse

Review + create

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็กด Review + create ได้เลย โดยรอไม่นานฐานข้อมูล SQL Database ของเราก็จะพร้อมใช้งานทันที จะเห็นได้ว่าการสร้างฐานข้อมูล SQL ไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากจะวางแผนและการออกแบบทให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าโปรเจคของคุณสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนั้นยากกว่า


ขอบคุณรูปภาพปกจาก: https://i.ytimg.com/vi/XFs6DdkxVzg/maxresdefault.jpg

0