Azure Blob Storage ตั้งเวลา Enable:Disable SFTP

Azure Blob Storage ตั้งเวลา Enable/Disable SFTP แบบ Automation

Azure Blob Storage ผ่าน SFTP เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อกับ FTP Server ทั่วไป ซึ่งบทความจะไม่ได้มาพูดถึงเพียงแค่สร้างเจ้า Blob Storage หรือ SFTP เพียงอย่างเดียว แต่จะมาชี้จุดสำคัญของการ เปิด/ปิด บริการนี้ ให้ผู้อ่านที่หลงเข้ามาได้รู้มากกว่าเพียงแค่ Enable/Disable SFTP บน Azure Blob Storage